Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Контакти
Контакти
Адрес:

ЗА КОНТАКТ

Община Рудозем

Адрес: град Рудозем
бул. „България” № 15

Телефон: (0306)9 91 99

Факс: (0306)9 91 41

Електронна поща:
ob.rudozem@gmail.com

IBAN: BG67IORT80198400500600

BIC: IORTBGSF

"Инвестбанк" АД, Община Рудозем

Допълнителни контакти

Деловодство: 0306 9 92 12; факс:0306 9 91 73

Кмет на Община Рудозем: Румен Пехливанов - 0892222444

Зам. Кмет на Община Рудозем: инж. Недко Кулевски - 089991202

Зам. Кмет на Община Рудозем: инж. Евелин Бозов - 0893339800

Секретар на Община Рудозем: инж. Милен Вълчев - 0306/9 90 54; 0893 313 355

Директор Дирекция "ПНО, Обществени поръчки, Образование, Култура, Здравеопазване и СД": Красимира Боюклиева - Кубинска - 0899 911 212

Директор Дирекция "ФСД и Бюджет": Севдалин Странджалиев - 0893 356 774

Директор Дирекция "ТСУ": инж. Юлия Калчева - 0896 663 110

Гл.счетоводител : Милена Русева  - 0306 9 92 50; 0895 447 313

Началник отдел "Планиране и разработване на проекти" : Сава Гърбелов - 0899 911 209

Мл.юрисконсулт и ЗОП: Салвет Брахъмов - 0894 619800

Общинска собственост: Елена Димовска  - 0306 9 92 12; 0896 665 203

ГРАО: Зедиха Молабрахимова - 0306 9 91 05; 0877 364 429; Снежана Белева - 0893 356 776

Местни данъци и такси: 0893 356 798; 0897 095 151; 0893 356 784 

Гражданска защита: Антон Бозов - 0895 538 111

Гл.експерт "Канцелария": 0306 9 91 99

Дежурни: 0896 662 761


Кодове за вида плащане на общински такси и услуги, може да намерите ТУК

 

Цъкнете на избрано от Вас име, за да напишете лично съобщение:

Име и фамилия Снимка Длъжност Телефон Е-поща
Румен Венциславов Пехливанов виж Кмет на община Рудозем 0306 9 91 99 obrud@abv.bg
Недко Фиданов Кулевски виж Заместник-кмет на Община Рудозем 0899 911 202 obrud@abv.bg
Евелин Веселинов Бозов виж Заместник-кмет на Община Рудозем 0893 33 98 00 obrud@abv.bg
Милен Тодоров Вълчев виж Секретар на Община Рудозем 0893 31 33 55 obrud@abv.bg
Добромир Венелинов Шевелиев виж Кмет на с. Елховец 0893 31 33 54 obrud@abv.bg
Карамфил Василев Сираков виж Кмет на с. Бърчево 0893 35 67 54 obrud@abv.bg
Страхил Митков Пехливанов виж Кмет на с. Рибница 0893356753 obrud@abv.bg
Евгени Фиданов Кисимов виж Кмет на с. Пловдивци 0893463029 obrud@abv.bg
Севдалин Младенов Салачков виж Кметски на с.Витина 0899 91 12 07 obrud@abv.bg
Юлиян Весков Андреев виж Кмет на с.Борие 0899 91 12 16 obrud@abv.bg
Невдет Хамдиев Манафов виж Кмет на с.Бяла река 0893 35 67 50 obrud@abv.bg
Николай Бисеров Руменов виж Кмет на с.Оглед 0899 91 12 14 obrud@abv.bg
Илиан Славков Емилов виж Кмет на с.Равнината 0896 66 52 08 obrud@abv.bg
Ферит Асанов Добревски виж Кмет на с. Войкова лъка 0893 35 67 64 obrud@abv.bg
Валентин Хубенов Сираков виж Кмет на с. Грамаде 0895538139 obrud@abv.bg
Асен Замфиров виж кмет на с. Поляна 0893356762 obrud@abv.bg