Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - Пазарни консултации

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност пр

Срок за получаване на офертите: 30.08.2019

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“

Файлове за сваляне:

Покана за пазарни консултации
Публикувано на : 23.08.2019 10:20:41
Приложение №1Техническа спецификация
Публикувано на : 23.08.2019 10:20:51
Приложение №2 Образец на оферта
Публикувано на : 23.08.2019 10:21:05